Site ul i respectarea listei de aplica ii

Site ul i respectarea listei de aplica ii

Comunicat privind obligaţia de publicare a informaţiilor privilegiate pe platforme şi actualizarea formularului de înregistrare În data de 20 noiembrie, ACER a publicat scrisoarea deschisă Impactul Covid asupra unor termene de conformare în temeiul REMIT ce conţine clarificări suplimentare privind modul de publicare a informaţiilor privilegiate de către participanţii la piaţă.

  • Formulare fiscale
  • Cauta i femeie imbracaminte indiana

Pentru respectarea obligației de publicare în mod efectiv a informațiilor privilegiate, participanții la piață se pot înscrie pe platformele care au trecut de prima etapă a evaluării de către ACER. În cazul în care platforma pe care s-a înscris participantul la piață este temporar indisponibilă, participantul la piață are posibilitatea publicării informațiilor pe website-ul propriu, ca soluție de rezervă, până la data de 31 decembrie Actualizarea formularului de înregistrare cu noile date privind locul publicării informaţiilor privilegiate Participantul la piață are Site ul i respectarea listei de aplica ii să ofere informațiile necesare privind folosirea unei platforme și a site-ului propriu, ca soluție de rezervă, în Formularul de înregistrare, la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie sau la actualizarea informațiilor din acest Registru conform Ordinului Președintelui ANRE nr.

Pentru actualizarea informaţiilor referitoare la locul publicării informaţiilor privilegiate în Registrul naţional al participanților la piața angro de energie, în termen de cinci zile lucrătoare de la înscrierea pe o Platformă de informaţii privilegiate, participanţii la piaţă trebuie: să încarce pe portalul de date al ANRE formularul de înregistrare completat cu noile date la secţiunea 1 Informaţii privind participantul la piaţa angro de energie, câmpul Publicare informaţii privilegiate.

Câmpul Pagină internet va conţine URL-ul paginii de start a website-ului participantului la piaţă. Precizăm că noile date trebuie completate pe formularul de înregistrare actualizat încare se poate descărca din Portalul ANRE în baza elementelor de autentificare specifice fiecărui participant la piaţă.

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014

Transparența piețelor angro de energie necesită publicarea informațiilor privilegiate într-un mod care să permită diseminarea acestora către un public cât mai larg posibil, acordând acces facil și egal tuturor utilizatorilor acestor informații.

Potrivit ACER, pentru a asigura îndeplinirea obligației de publicare efectivă și în timp util în conformitate cu art.

Site ul i respectarea listei de aplica ii

ACER oferă informaţii pe site-ul propriu cu privire la stadiul verificărilor realizate şi lista platformelor care îndeplinesc criteriile și, prin urmare, pot fi utilizate astfel încât să se asigure respectarea obligaţiei de publicare efectivă a informațiilor privilegiate. Termenul de conformare a participanţilor la piaţă cu obligaţia de publicare efectivă conform art.

Ulterior acestei date, obligația de publicare efectivă și în timp util a informațiilor privilegiate se consideră îndeplinită doar dacă informațiile sunt publicate pe o Platformă de Informații Privilegiate care respectă criteriile enumerate în subcapitolul 7.

O publicare simultană pe site-ul participantului la piață poate fi utilizată ca sursă suplimentară de publicare, dar nu poate înlocui publicarea pe o Platformă de Informații Privilegiate.

  1. LEGE nr. 17 din 7 martie - Vanzare-cumparare terenuri agricole
  2. Caut un baiat pentru o noapte zlatibor
  3. Ajutor în legătură cu politica privind consimțământul utilizatorului din UE De ce există această politică și unde se aplică?
  4. Match ul bun dating site ul de recenzii

În cazul în care se utilizează mijloace suplimentare pentru publicare, de ex. Participanții la piață au obligația de a completa în Formularul de înregistrare, la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie sau la actualizarea informațiilor din acest Registru conform Ordinului Președintelui ANRE nr.

Amânarea publicării de informații privilegiate se poate realiza doar în mod excepțional, pentru a nu aduce atingere intereselor legitime ale participantului la piață, conform art.

De Beauce Femeie intalnire ce interesele legitime au încetat, participantul la piață trebuie să publice informațiile privilegiate în conformitate cu prevederile art.

Ajutor în legătură cu politica privind consimțământul utilizatorului din UE

Capitolul 7 din Ghidul REMIT detaliază modul de aplicare a obligației de publicare a informațiilor privilegiate, în conformitate cu art. Documentele puse în consultarea publică pot fi accesate la adresa: Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este 31 august Astfel, in cazul in care nu exista modificari ale datelor de inregistrare transmise la ANRE in vederea inregistrarii in Registrul national si daca acestea sunt corecte si complete, participantul la piata angro de energie are obligatia transmiterii, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, doar a unei declaratii privind corectitudinea informatiilor furnizate ANRE, conform Anexei nr.

Respectarea de către participanţii la piaţă a obligaţiilor referitoare la transparenţă conform REMIT ANRE reaminteşte tuturor participanţilor la piaţă obligaţia de a publica informaţii privilegiate în conformitate cu Articolul 4 din Regulamentul UE nr. Responsabilitatea pentru publicarea informaţiilor privilegiate revine în totalitate participanţilor la piaţă.

  • „Google“ knygų paieška
  • Dansul situsului de dans

Participanţii la piaţă au obligaţia de a face publice informaţiile privilegiate pe care le deţin referitoare la capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică sau de gaze sau la capacitatea și utilizarea instalațiilor de GNL, inclusiv indisponibilitatea planificată sau neplanificată a acestor instalații. Informaţiile privilegiate trebuie făcute publice de către participanţii la piaţă în mod efectiv și în timp util, potrivit art.

Site ul i respectarea listei de aplica ii

Pentru respectarea prevederii privind publicarea în timp util a informaţiilor privilegiate, aceasta trebuie realizată Site ul i respectarea listei de aplica ii de a efectua tranzacții cu produse energetice angro la care se referă aceste informații sau de a recomanda unei alte persoane tranzacţionarea cu respectivele produse energetice angro. Există două modalităţi de publicare a informaţiilor privilegiate, respectiv: 1.

Ambele modalităţi de publicare a informaţiilor privilegiate trebuie să respecte art. Potrivit art. ACER consideră că pentru respectarea obligaţiei de publicare a informaţiilor privilegiate într-o manieră efectivă este necesar ca platformele de publicare sau site-ul participantului la piaţă în cazul în care acesta este folosit ca loc de publicare a informaţiilor privilegiate să respecte cerinţele minime prevăzute la capitolul 7.

Totodată, ACER apreciază că utilizarea platformelor de publicare a informaţiilor privilegiate ar permite accesul mai rapid la informațiile necesare pentru un număr mai mare de participanți la piață şi ar implica costuri administrative mai reduse pentru participanţii la piaţă comparativ cu publicarea pe site-ul propriu având în vedere obligaţia de furnizare de fluxuri web.

Conectați-vă la contul de e- Microsoft al organizației și porniți aplicația SharePoint conectare. Cu Narator, apăsați tasta Tab până când auziți: "Site-urile pe care le urmați sunt mai jos.

Amânarea publicării de informaţii privilegiate se poate realiza doar în mod excepţional, pentru a nu aduce atingere intereselor legitime ale participantului la piaţă, conform art. De îndată ce interesele legitime au încetat, participantul la piaţă trebuie să publice informaţiile privilegiate în conformitate cu prevederile art. Participanţii la piaţă au obligaţia de a completa în Formularul de înregistrare, secţiunea aferentă participantului la piaţa angro de energie, la înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sau la actualizarea informaţiilor din acest Registru conform Ordinului Preşedintelui ANRE nr.

Acest site foloseşte cookies.

Site-ul declarat ca loc de publicare a informaţiilor privilegiate de participanţii la piaţă trebuie să coincidă cu locul efectiv de publicare a informaţiilor privilegiate. Detalii suplimentare aferente modalităţii de aplicare a obligaţiei de publicare a informaţiilor privilegiate se regăsesc la capitolul 7 din Ghidul de aplicare a Regulamentului UE nr.

Site ul i respectarea listei de aplica ii

Platforma de Notificare REMIT este dedicată îndeplinirii obligaţiilor pe care participanţii la piaţa angro de energie le au în conformitate cu prevederile art. Vă rugăm să consultaţi acest registru pentru completarea în cadrul anexei nr. Informatii la tel Elemente de autentificare user și parolă pentru încărcare date in portalul ANRE portal.

În acest articol

Constantin Nacu nr. Cotroceni, nr.

Site ul i respectarea listei de aplica ii

Relatii suplimentare la tel. Program: Luni - Joi, - Obținerea elementelor de autentificare de catre ceilalti participanţi din sectorul energiei electrice și gazelor naturale pentru REMIT se face conform prevederilor art.

Anunț 18 mai În conformitate cu prevederile art. În conformitate cu prevederile art.

Fişiere ataşate.

Asevedeași