Site uri comparative Dating

Site uri comparative Dating

În situația în care se dorește o listă personalizată cu oferte se recomandă completarea câmpurilor existente în Comparator. În acest sens, ANRE recomandă consultarea Ghidului şi a Tutorialului disponibile mai sus, care prezintă de o manieră facilă, modalitatea de utilizare a Comparatorului.

Site uri comparative Dating

Oferte serviciu universal - se adresează clienților casnici și clienților noncasnici care au dreptul să beneficieze de serviciul universal; relația contractuală se desfășoară pe baza unui contract standard, contractul putând fi încheiat de către client numai cu furnizorii de ultimă instanță. Oferte pentru clienții FUI care nu beneficiază de serviciu universal - se adresează clienților noncasnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță care nu au uzat de eligibilitate nu au încheiat un contract cu un furnizor concurențial și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal; relația contractuală se desfășoară pe baza unui contract negociat, contractul putând fi încheiat de către client numai cu furnizorul de ultimă instanță în portofoliul căruia se află.

Site uri comparative Dating

Se introduce un consum estimat în cazul în care nu se dorește o comparație cu valoarea facturii curente sau nu există informația privind valoarea acesteia. Câmpul este completat automat cu o valoare de KWh, care reprezintă un consum mediu lunar în cazul clienților casnici, astfel încât să poată fi calculată valoarea estimată a facturii.

Site uri comparative Dating

Valoarea facturii curente pentru comparatie lei Se introduce valoarea în lei a consumului de energie electrică din factura emisă de actualul furnizor de energie electrică. Se va avea în vedere cea mai recentă factură pentru a avea tarifele reglementate pentru servicii la aceleași valori cu cele din comparator.

Site uri comparative Dating

În cazul clienților casnici majoritatea locurilor de Site uri comparative Dating sunt alimentate pe joasă tensiune. Valoarea din acest câmp este setată pe nivelul de joasă tensiune. Diferențiat - prețul energiei electrice este diferit în funcție de ore.

Site uri comparative Dating

Asevedeași