Intalnire unica 27

intalnire unica 27

Proiectul are drept scop identificarea și promovarea de bune practici în vederea simplificării procedurilor administrative din domeniul acvaculturii, sprijinirea internaționalizării și extinderii către piețe mai mari a IMM-urilor din domeniu, precum și angajarea acestora în procese de inovare care vor servi drept motoare pentru crearea de locuri de muncă.

intalnire unica 27

Prin EXTRA-SMEs se doreşte îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de investiții pentru creșterea și dezvoltarea de locuri de muncă și, unde este cazul, a programelor intalnire unica Pentru buna implementare a proiectului, partenerii şi-au asumat următoarele obiective specifice: 1.

Creșterea capacității autorităților regionale de a implementa eficient politicile privind dezvoltarea antreprenorială a IMM-urilor, internaționalizarea și expansiunea acestora.

Identificarea căilor de inovare și sensibilizarea cu privire la beneficiile modernizării lanțului valoric al IMM-urilor din domeniul acvaculturii.

intalnire unica 27

Stimularea intalnire unica 27, abordarea accesului limitat la finanțare, spirit antreprenorial orientat spre dezvoltarea capacităților de export, eliminarea intalnire unica

Asevedeași