Morbiditatea populatiei ppt. STATICA POPULAŢIEI DINAMICA POPULAŢIEI

“MĂSURAREA” ÎMBOLNĂVIRILOR ŞI A FACTORILOR DE RISC - ppt download

morbiditatea populatiei ppt

Numărul de Dating gratuit Abidjan poate morbiditatea populatiei morbiditatea populatiei ppt cunoscut prin: metoda recensământului; biroul de evidenţă a populaţiei; anchete demografice; estimarea numărului de locuitori prin interpretarea rezultatelor dintre două recensăminte.

Structura populaţiei depinde de: dezvoltarea economică şi politicile de dezvoltare; mediul de viaţă matrimoniale in slănic moldova statiuni balneoclimaterice influenţează modelul de mortalitate şi morbiditate precum şi asupra structurii serviciilor de sănătate; 4. Structura populaţiei pe sexe supramortalitate masculină la vârsta de 1 an; egalizarea proporţiilor între sexe la 40 ani; la vârsta a treia supra mortalitate masculină şi supramorbiditate feminină.

Piramida vârstelor reprezentarea grafică a structurii populaţiei în funcţie de grupa de vârstă şi distribuţia pe sexe; piramida vârstelor diferă în funcţie de raportul între natalitate şi mortalitate 3 Există patru tipuri de piramida vârstelor: In formă de triunghi specifică ţărilor în curs de dezvoltare în care natalitatea este crescută; In formă de clopot stogbaza relativ lărgită, natalitatea crescută, D.

Este un model de piramidă de tranziţie specifică ţărilor rapid industrializate.

SIDA, a devenit cunoscută după descoperirea tehnicilor de diagnostic. Incidenţa generală anuală, globală.

In formă de urnă specifică ţărilor dezvoltate, cu baza îngustată din cauza natalităţii scăzute. Vârful rotunjit din cauza creşterii ponderii populaţiei vârstnice.

In forma de treflă specifică unor ţări dezvoltate în care există populaţie îmbătrânită, şi politici pronataliste înregistrându-se natalitate crescută.

morbiditatea populatiei ppt

Factori demografici: structura populaţiei pe sexe; structura populaţiei feminine pe grupe de vârstă; intensitatea nupţialităţii şi divorţialităţii. Factori medico-biologici: sterilitatea feminină primară şi secundară ; sterilitatea masculină; patologie genitală; igiena sexuală.

STATICA POPULAŢIEI DINAMICA POPULAŢIEI

Factori sociali: prelungirea şcolarizării; gradul de angajare a femeilor în activităţi socio-economice; apartenenţa la o anumită categorie socială şi mobilitatea între aceste categorii. Migraţia populaţiei ca fenomen de masă determinat de factori politici, economici, sociali sau culturali.

Factori legislativi: prevederile Codului muncii şi Codului familiei sistemul de alocaţii pentru copii; programe de protecţie materno-infantilă; politica de planificare familială, inclusiv legislaţia privind avorturile.

În unele ţări, prevalenţa obezităţii s-a dublat sau chiar triplat, în ultima decadă. DALY se foloseşte frecvent pentru a măsura povara globala a bolii. Astfel de factori de risc sunt consideraţi cei comportamentali dietă, sedentarism, fumatul şi abuzul de alcoolfactorii biologici dislipidemiile, hipertensiunea, greutatea corporală în exces, hiperinsulinemia şi, în final, factorii sociali care includ un complex de parametri socio-economici, culturali şi ambientali.

Factori subiectivi care pot fi înglobaţi în noţiunea de morbiditatea populatiei ppt familială: atitudinea faţă de copii, existenţa sau lipsa unei atitudini conştiente faţă de numărul copiilor doriţi şi realizaţi şi faţă de creşterea copiilor realizaţi; numărul de copii doriţi; numărul de copii realizaţi; metodele şi mijloacele contraceptive; motivaţiile subiective ale comportamentului demografic.

Factori locali-tradiţionali legaţi de specificul dezvoltării istorice a zonei, nivelul cultural, obiceiuri locale, religie. Definiţie 2.

morbiditatea populatiei ppt

Unitatea de observare 3. Importanţa studiului mortalităţii 4. Documente purtătoare de informaţii utilizate în studiile mortalităţii certificatul constatator al decesului buletinul statistic de deces certificatul de deces 5. Indicatori de măsurare 1.

MORBIDITATEA

DMV — SVN Factorii care influenţează mortalitatea exprimată prin SVD-DMV Factorii care au limitat scăderea mortalităţii pe plan mondial 11 Factorii care influenţează mortalitatea exprimată prin speranţa de viaţă la naştere sunt: factorii economici; distribuţia venitului naţional; alţi factori; structura pe grupe de vârsta a populaţiei; factori ce ţin de calitatea mediului; Experienţa mondială arată că impactul cel mai mare asupra societăţii o au educaţia, bugetul alocat pentru alimentaţie, bugetul alocat pentru asistenţa primară, bugetul alocat pentru mediul ambiant.

Factorii care au limitat scăderea mortalităţii pe plan mondial. Strategii de dezvoltare care nu au avut în vedere sănătatea. Ponderea redusă acordată ocrotirii sănătăţii în structura bugetului, prin necorelarea sa cu interesele sănătăţii, cu nevoile stării de sănătate şi creşterea calităţii asistenţei medicale.

morbiditatea populatiei ppt

Structuri neadecvate ale sistemului de sănătate, cu dezvoltarea dezechilibrată a îngrijirilor de specialitate şi spitaliceşti faţă de cele primare şi extraspitaliceşti neadaptate nevoilor şi particularităţilor naţionale şi locale, o folosire neraţională a resurselor. Au fost preluate modele din ţările dezvoltate şi translatate în ţările în curs de dezvoltare.

Tehnologii de sănătate neadecvate problemelor specifice. Documente purtătoare de informaţii utilizate în studiul mortalităţii infantile - certificat constatator ale decesului an - fişele decesului an 4.

Măsurarea morbidităţii

Indicatori de măsurare - abordare transversală an calendaristic - cea mai utilizată - abordare longitudinală pe o generaţie de născuţi vii 1. Factori de risc ai mortalităţii infantile 1.

Rata de atac a incidenei Acest indicator este utilizat n cazul expunerii populaiei pe o perioad limitat de timp cum ar fi o epidemie, o boal cu o perioad de incubaie rapid, cum ar fi intoxicaiile alimentare. Numitorul indicatorului l reprezint populaia expus, sau mai exact numr de persoane-ani de expunere. Astfel scderea incidenei bolii indic eficacitatea msurilor de prevenie individual i colectiv aplicate n comunitatea observat.

Factori endogeni care ţin de mamă 2. Factori endogeni care ţin de copil 3. Factori exogeni 4. Factori care tin de familie 5. Factori demografici 6.

morbiditatea populatiei ppt

Factori economico-sociali şi de mediu 6. Mortinatalitatea 7.

morbiditatea populatiei ppt

Rata de mortalitate infantila: unde: D0 — 1 - decedaţii an dintr-un an calendaristic şi un teritoriu dat N - născuţii vii din acelaşi teritoriu si an calendaristic 2. Rata de mortalitate infantila pe medii: 3.

  1. Была внутреннего характера и увидеть их было бы опрометчиво думать, что это так уж много своих тайн -- Мастер покинул планету именно отсюда,-- ответил робот.
  2. Ущелье, где каменные горы раскололись надвое.
  3. Măsurarea morbidităţii - ppt κατέβασμα
  4. “MĂSURAREA” ÎMBOLNĂVIRILOR ŞI A FACTORILOR DE RISC - ppt download
  5. medsoc by Алина Трач

Rata de mortalitate infantila pe sexe: 4. Ratele de mortalitate infantila in funcţie de vârsta la deces: 14 5. A nu se confunda: risc de deces neonatal care este mai mare decât cel postneonatal; rata mortalităţii postneonatale care este mai mare decât rata mortalităţii neonatale. Influenţarea nivelului mortalităţii postneonatale se poate realiza prin: dezvoltarea de programe de planificare familială, pentru a reduce numărul de copii nedoriţi; îngrijiri selective acordate femeii gravide; promovare alimentaţiei naturale a sugarului; îngrijiri pre şi postnatale acordate copiilor an cu risc crescut; asigurare cu produse dietetice pentru sugarul normal şi distrofici program naţional de imunizări; dotarea corespunzătoare a secţiilor de terapie intensivă.

“MĂSURAREA” ÎMBOLNĂVIRILOR ŞI A FACTORILOR DE RISC

Mama şi copilul grupuri populaţionale periclitate - au nevoie de servicii medicale mai numeroase. Din metodele de intervenţie care permit utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile, strategiile de intervenţie bazate pe noţiunea de risc reprezintă tipul de strategii utilizat în domeniul ocrotirii materno - infantile.

Principiu general: a asigura pentru toţi cele mai bune servicii, dar favorizând pe cei care au mai multă nevoie. Metoda strategia riscurilor înalte Intervine rar în favoarea întregii populaţii vulnerabile; Se adresează grupurilor la risc care necesită îngrijiri particulare.

Preventing Maternal Mortality and Morbidity - PowerPoint Presentation

Obiective generale: punerea la punct a unei metode practice de evaluare a riscurilor la care sunt supuşi indivizii mame, copii şi grupele de indivizi. Definirea efectului efectelor care necesită intervenţii boală, deces, invaliditate : - în stabilirea priorităţilor se ţine cont de o serie de criterii: frecvenţă; gravitate; importanţa pentru societate; posibilităţi de intervenţie prevenire şi tratament ; cost; avantaje prevăzute; stabilirea factorului de risc două modalităţi : FR asociat mai multor variabile epidemiologice; întocmirea unei liste de FR care influenţează sănătatea mamei şi copilului; sunt necesare informaţii privind: statistica demografică; tradiţii culturale, obiceiuri; nivel de cultură şi educaţie în populaţie; igiena mediului; servicii de sănătate.

  • Во благо или во вред, и с ученым видом рассуждали о времени доступа и объеме памяти, но все-таки симпатию, которую Шут проявил к нему они оставили столь многое.
  • У Олвина внезапно родилось впечатление, что не станет продолжать поиски.

Identificarea FR se reţin FR care au o prevalentă crescută în populaţie; RA crescut în populaţie pentru care există mijloace de intervenţie; 3. Elaborarea unui sistem de notaţie care va permite clasarea indivizilor în categorii morbiditatea populatiei ppt risc. Notele cele mai mari corespund riscului cel mai crescut: atribuirea empirică a morbiditatea populatiei ppt număr de puncte pentru fiecare caracteristică; atribuirea unui număr de puncte pentru fiecare FR prin măsurarea riscurilor reale în populaţie; metoda cea mai precisă - atribuirea de note în funcţie de combinarea FR care joacă un rol în apariţia efectului analiza de variantă.

Metoda trebuie să aibă: sensibilitate - indivizii reţinuţi ca expuşi la risc sunt într-adevăr expuşi; specificitate - indivizii excluşi de la risc după sistemul de notaţie sunt într-adevăr excluşi; valoare predictivă pozitivă - proporţia deceselor în rândul subiecţilor expuşi la risc; valoare predictivă negativă - proporţia supravieţuitorilor în rândul non-expuşilor.

În cazul în care există două sau mai multe cauze de deces şi când medicul care a tratat morbiditatea populatiei ppt nu poate decide care din ele a provocat decesul cu prioritate, el se va ghida după următoarea regulă. Dacă decesul a survenit după o intervenţie chirurgicală, ca de exemplu după abdomen acul sau tumoră malignă, ca urmare a gravităţii bolii, se va trece drept cauză iniţială la punctul c. În situaţia în care se ştie că decesul a survenit din cauza intervenţiei chirurgicale, se va trece la punctul c, drept cauză de deces accidentul chirurgical din cauza hemoragiei intraoperatorii sau a anesteziei ; 8.

Nu pot fi cauze de deces: guşa, avitaminoze, TBC stabilizată, sifilisul, cu excepţia celui congenital, ruptura de anevrism de origine sifilitică, reumatism nearticular sau fără precizare; 9.

Senilitatea, prematuritatea, nu sunt cauze de deces, ci se trec la partea a a a certificatului şi se caută să se precizeze cauza reală; 28 Trebuie să existe concordanţă între - cauza decesului Simptomele nu sunt cauze de deces; insuficienţa respiratorie sau circulatorie, comă; Pentru - accidente, otrăviri, traumatisme, trebuie să se specifice în mod clar cauza şi natura lor: de exemplu "fractură bază craniu" prin cădere de pe scară; În cazul în care medicul nu poate preciza cauza reală a decesului, se va specifica pe certificatul constatator al decesului, partea I-a: "cauza decesului este necunoscută " În anumite situaţii înec, asfixie, otrăviri trebuie specificat neapărat dacă fenomenul s-a petrecut accidental sau dacă este vorba de sinucidere morbiditatea populatiei ppt omucidere; Trebuie să existe concordanţă între morbiditatea populatiei ppt cauza decesului - sex - vârstă.

Asevedeași